Sarıgöl

SARIGÖL İLÇESİ ; SULTANİ ÜZÜM DİYARI...

Ege Bölgesi’nde, Manisa iline bağlı bir ilçe olan Sarıgöl, doğusunda Denizli’ye bağlı Güney ilçesi ve Uşak İli’ne bağlı Eşme ilçesi, güneyinde Buldan ve Kuyucak, batısında ise Alaşehir ilçesi ile çevrilidir. Manisa’nın güneydoğu kesiminde yer alan Sarıgöl’ün orta ve batı kesimini Gediz Ovası, doğusunu da Alaşehir Ovası kaplamaktadır.

 Bu ovaların kuzey ve doğu kesimini Uysal Dağı, güney kesimini de Bozdağların doğu uzantıları engebellendirmektedir. İlçe topraklarını Alaşehir Çayı’nın başlangıç kollarından Kocaçay ve Derbent Deresi sulamaktadır. Alaşehir Çayı üzerinde kurulmuş olan Afşar Barajı yapay bir göl oluşturmuştur. Deniz seviyesinden 320 m. yüksekliktedir. İl merkezine 140 km. uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 423 km2 olup, toplam nüfusu 35.261’dir.

 

BİTKİ ÖRTÜSÜ:

Doğal bitki örtüsü;dağlık alanlarda çalı,meşe,yabani palamut ve çam;Ovalık alanlarda ise kavak,söğüt,dut gibi ağaçlar vardır.Yüksek kesimlerde kestane,ceviz gibi ağaçlar bulunur. Orman bakımından zengindir.

 

 İKLİMİ:

İlçede Akdeniz iklimi hüküm sürmekte olup, Sarıgöl iç, batı ve güney Ege arasında yer alan bir geçiş iklimine sahiptir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.

 

 EKONOMİSİ:

 İlçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Yetiştirilen başlıca ürünler, üzüm, buğday, arpa, mısır ve pamuktur. Aynı zamanda Manisa’nın üzüm yetiştiren ilçeleri arasındadır. Az miktarda susam, zeytin ve kiraz üretilmektedir.

 

 TARİHİ:

 Sarıgöl’ün eski ismi İnegöl’dür. Yörede Eski çağlardan bu yana bir yerleşim olduğu bazı kalıntı ve yazıtlardan anlaşılmaktadır. Ancak bu konuda kesin bir araştırma yapılmadığından kronolojik bir yerleşmeyi ortaya koyabilmek güçtür. Bununla birlikte Sarıgöl, Simyrna (İzmir), Magesia (Manisa), Sarde (Sard), Philadelphia (Alaşehir), ve Hierapolis’e (Pamukkale) kadar uzanan Kral yolu üzerinde üçüncü konaklama yeri idi. Sarıgöl, MÖ.II. yüzyıl sonlarına doğru Lydialıların egemenliğinde kalmış, daha sonra Pergamon Krallığı, Roma İmparatorluğu ve Bizanslıların yönetimine girmiştir. 

Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra, Alaşehir ve Sarıgöl çevresi bağımsız bir Bizans tekfurluğu olarak kalmıştır. Selçuklular ile Bizanslılar arasında sık sık el değiştirmiştir. Selçukluların yıkılmasından sonra Saruhanoğulları Beyliği’nin egemenliği altına girmiştir. Yıldırım Beyazıt tarafından 1391’de Osmanlı topraklarına katılmıştır. Timur istilasından sonra 1402’de yeniden Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. 

XIX.yüzyılda Aydın sancağına bağlı bir zeamet beyliği olan Sarıgöl çevresi 1.Meşrutiyetten sonra Alaşehir ilçesine bağlı bir köy idi. I.Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Mütarekesi hükümlerine göre İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinde, Manisa’nın yanı sıra Sarıgöl de Yunan işgaline uğramış, 4 Eylül 1922’de bu işgalden kurtulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra 1957 yılında Manisa’ya bağlı ilçe konumuna getirilmiştir.